POWER21 Sp. z o. o.: obowiązki informacyjne OSD

Taryfa
Cennik energii elektrycznej - Gorzów Wlkp.
Taryfa rezerwowa - Gorzów Wlkp.
Cennik energii elektrycznej - Racibórz
Taryfa rezerwowa - Racibórz
Cennik energii elektrycznej - Płock
Taryfa rezerwowa - Płock
Cennik energii elektrycznej - Bielsko-Biała i Tarnów
Taryfa rezerwowa - Bielsko-Biała i Tarnów

Regulamin przesyłania faktur drogą elektroniczną

Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej
Umowa świadczenia usług dystrybucji
Ogólne warunki sprzedaży energii elektrycznej
Umowa kompleksowa
Umowa obrotowa najemcy

Wykaz sprzedawców energii elektrycznej na terenie Power 21 sp. z o.o.
Generalna umowa dystrybucyjna
Generalna umowa dystrybucyjna - załączniki

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej Power 21 sp. z o.o.
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2015 r.
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2016 r.
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2017 r.
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2018 r.
Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci Power 21 sp. z o.o.
Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2015 r.
Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2016 r.
Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2017 r.
Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2018 r.
Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego
REMIT

Informacja o aktualizacji IRiESD
IRiESD - formularz zgłoszenia uwag 2017
IRiESD - projekt Power21
IRiESD - raport Power 21 sp. z o.o. z konsultacji


PROPOWER21 Sp. z o. o.: obowiązki informacyjne OSD

ProPower 21 sp. z o.o. Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2016 r.
ProPower 21 sp. z o.o. Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2017 r.
ProPower 21 sp. z o.o. Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2018 r.